خانه / لیست قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت نقدی ورق های آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند

ردیف نوع ورق قیمت هر متر مربع (ریال)

۱

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند (جشنواره تخفیف) Economy P.V.D.F

۴۸۰/۰۰۰

۲

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند پوسته ۰/۳ Excellent

۵۵۰/۰۰۰

۳

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند پوسته ۰/۵ Excellent

۷۱۰/۰۰۰

۴

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند خش دار رنگ سیلور ( کد ۳۲۲ ) پوسته ۰/۴

۷۲۰/۰۰۰

۵

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند خش دار رنگ سیلور ( کد ۳۲۲ ) پوسته ۰/۳

۶۷۰/۰۰۰

۶

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند آینه ای معمولی ۰/۳

۷۶۰/۰۰۰

۷

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند آینه ای طلایی ۰/۳

۷۷۰/۰۰۰

۸

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند آینه ای مسی ۰/۳ ضمانت نامه فقط داخلی و تابلو ۱ سال

۸۵۰/۰۰۰

۹

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند آینه ای آبی ۰/۳ ضمانت نامه فقط داخلی و تابلو ۱ سال

۸۵۰/۰۰۰

۱۰

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند خش دار طلائی

۷۴۰/۰۰۰

۱۱

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند هفت رنگ

۸۱۰/۰۰۰

۱۲

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند استیل

۱/۰۸۰/۰۰۰

۱۳

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند نانو / های گلاس (Nano high gloss ) نسل جدید کامپوزیت ۰/۳

۶۵۰/۰۰۰

۱۴

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند نانو / های گلاس (Nano high gloss ) نسل جدید کامپوزیت ۰/۵

۷۸۰/۰۰۰

۱۵

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح سنگ PVDF (جهت نمای خارجی) پوسته ۰/۳

۷۸۰/۰۰۰

۱۶

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح سنگ PVDF (جهت نمای خارجی) پوسته ۰/۴

۷۹۰/۰۰۰

۱۷

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح چوب PVDF (جهت نمای خارجی) پوسته ۰/۳ و ۰/۴

۷۷۰/۰۰۰

۱۸

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح سنگ PVDF پوسته ۰/۵

۸۱۰/۰۰۰

۱۹

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح سنگ ضخامت mm4 (جهت نمای داخلی)

۶۴۰/۰۰۰

۲۰

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح چوب ضخامت mm4 (جهت نمای داخلی)

۶۴۰/۰۰۰

۲۱

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند دبل پلی استر ضخامت mm4 پوسته ۰/۳ با ۱۰ سال گارانتی نمای خارجی ۲۰ سال نمای داخلی ( نمای داخلی و تابلوهای تبلیغاتی )

۵۵۰/۰۰۰

۲۲

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند خش دار رنگی دبل پلی استر ( شامپاین ، آبی ، سرخابی ، نقره ای ، طلائی ، مشکی )

۵۹۰/۰۰۰

۲۳

ورق آلومینیوم کامپوزیت پرمیوم باند طرح دار ضخامت mm4 ( جهت نمای داخلی )

۶۱۰/۰۰۰